Archive for Kesenian

Delightful Penang “Experience The Visual Exhibition 09”

Pelajar Pendidikan Seni Komunikasi Visual Melakar Sejarah di Pulau Pinang

KEPALA BATAS : Seramai 45 orang pelajar program Pendidikan Seni Komunikasi Visual (Viscom) semester 7  telah menyertai pameran degree show Delightful Penang “Experience The Visual Exhibition 09” yang bertempat di Kompleks Dato Kailan, Kepala Batas, Pulau Pinang pada 21hb November 2009. Pameran ini telah dirasmikan oleh Profesor Dr. Redhuan bin Che Ros, Penasihat Khas Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia mewakili Yang Berhormat Dato’ Seri Mohamed Khaled Bin Nordin, Menteri Pengajian Tinggi. Turut menghadiri pameran ini adalah Timbalan Naib Canselor Universiti Pendidikan Sultan Idris, ADUN Bertam Pulau Pinang, Dekan Fakulti Seni dan Muzik serta ramai lagi.

Mengulas kenyataan Penasihat Khas Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia yang berkata “Pameran DELIGHTFUL PENANG  ini dapat mempromosikan negeri Pulau Pinang sebagai destinasi pelancongan unggul dan sumber rujukan khazanah sejarah dunia terbilang dimana Pulau Pinang telah mendapat pengiktirafan daripada UNESCO. Disamping itu membuka minda mahasiswa menerusi pendekatan eksplorasi dan menjana kreativiti dalaman meluahkan bakat yang terpendam supaya mendapat keyakinan menjadi graduan yang memiliki kemahiran insaniah (softskills) yang tinggi dan meneruskan perjuangan mengejar ilmu sepanjang hayat menerusi konsep pendidikan berterusan.” 

Beliau turut mengzahirkan rasa berbangga dengan adanya penglibatan rakan-rakan dan kakitangan universiti dalam menjayakan DELIGHTFUL PENANG : “Experience The Visual Exhibition 09” (Degree Show) dan ini merupakan satu petanda baik bagi menjana kebitaraan UPSI. Beliau juga merasakan kematangan para pelajar  UPSI telah setanding dengan universiti – universiti lain di Malaysia pada hari ini.

Pameran Delightful Penang “Experience The Visual Exhibition 09” ini telah dijayakan oleh para pelajar program Pendidikan Seni Komunikasi Visual semester 7 dibawah Fakulti Seni dan Muzik bermula 20hb November 2009 sehingga 21hb November 2009. Pameran ini mempersembahkan karya akhir para pelajar dalam bentuk seni grafik, multimedia interaktif dan animasi. Pulau Pinang adalah lokasi yang menjadi subject matter dan juga sebagai tema persembahan kepada pameran. Ini adalah untuk menyanjung tinggi warisan Negara yang terdapat di sana.

Terdapat empat major dibawah program Pendidikan Seni Komukasi Visual ini seperti Animation Design, Interactive Design, Advertising Design serta Graphic Design. Anugerah karya terbaik juga diberikan kepada Mohd Shahril bin Razali (Animation Design) , Nik Muhammad Firdaus bin Shafie (Interactive Design), Nor Aida binti Hajin (Advertising Design) dan Maisalmah bt Mohd Halil (Graphic Design).

Objektif pameran ini adalah untuk mendokumentasikan khazanah warisan dunia negeri Pulau Pinang dalam bentuk audio visual (fotografi, videografi, animasi 2D dan 3D, buku coffee-table, karya grafik, CD interaktif dan laman web). Ia juga menjadikan Pulau Pinang sebagai destinasi pelancongan unggul Negara, setelah diiktiraf oleh badan dunia (UNESCO) sebagai warisan dunia. Pameran ini juga memberi pendedahan terhadap pelajar tahun akhir bagaimana pengurusan sesebuah pameran umum diuruskan. Ia juga memberi peluang kepada Fakulti Seni dan Muzik untuk mengadakan pameran luar sebagai tatapan umum.

Melalui pameran ini, para pelajar dapat menghasilkan karya kreatif seni komunikasi visual yang dipersembahkan pada khalayak awam menerusi aktiviti pameran DELIGHTFUL PENANG : “Experience The Visual Exhibition 09”. Program sebegini dapat memangkin nilai kebitaraan UPSI menerusi karya kreatif berpameran. Ia juga dapat membuka minda mahasiswa menerusi pendekatan eksplorasi dan menjana kreativiti dalaman meluahkan bakat yang terpendam supaya mendapat keyakinan menjadi graduan yang memiliki kemahiran insaniah (soft skills) yang tinggi dan meneruskan perjuangan mengejar ilmu sepanjang hayat menerusi konsep pendidikan berterusan.

Pelbagai aktiviti yang akan dijalankan antaranya kuiz interaktif untuk pelajar sekolah, demo kraf tradisional seperti batik, anyaman dan membuat tembikar oleh pelajar Universiti Pendidikan Sultan Idris sebagai pendedahan kepada pelajar sekolah serta para pengunjung yang hadir. Terdapat juga demo penggunaan perisian seperti Corel Draw, 3D Max dan sebagainya oleh para pelajar.

 

Disediakan oleh :

AJK Dokumentasi

Delightful Penang : “Experience The Visual Exhibition 09”

1) Nor Aida binti Hajin

2) Haryati binti Zainunddin

 

Leave a comment »

Pantun Warisan Melayu

INTERACTIVE DESIGN

 

 • Tugasan : Hasilkan sebuah laman web
 • Disediakan oleh : Yati Yula
 • Disemak oleh : Puan Nadia Akma

———————————————————————————————————————

Project Proposal

icon_sirih3b2

PANTUN WARISAN MELAYU

 

Site Title

 

Dalam melengkapkan tugasan kursus Interactive Design (SMS 3053) pada kali ini, saya telah memilih tajuk “Pantun Warisan Melayu”. Tajuk ini dipilih setelah dibincangkan dengan beberapa orang teman yang turut sama menyumbang informasi dan bahan dalam merancang laman web ini. Berpandukan pada zaman sekarang, pantun biasanya digunakan di majlis keramaian, dalam menzahirkan perasaan dan sebagainya.

 

Pantun yang diterima umum sebagai puisi ciptaan asli orang Melayu ; bukan saduran atau penyesuaian daripada puisi-puisi Jawa, India, Cina dan sebagainya (Harun Mat Piah, 2000). Mulanya erti pantun ialah umpama, sepantun maksudnya seumpama (Ghazali Dunia, 1992). Walau bagaimanapun, bagi R.O.Winstedt (1991) banyak keraguan timbul bagi menentukan asal usul perkataan pantun. Liaw Yock Fang (1993) pula menyebutkan pantun pada mulanya adalah senandung atau puisi rakyat yang dinyanyikan. Malah tambah beliau, sampai sekarang pantun masih dinyanyikan.

 

Perkataan pantun dikatakan berasal daripada Indonesia yang dianggap sebagai satu bentuk karma dari perkataan Jawa parik yang bererti pari, yang membawa maksud paribhasya dalam bahasa Sanskrit atau peribahasa dalam bahasa Melayu (R.O.Winstedt, 1992). Menurut Dr. R.Brandstetter pula, perkataan pantun berasal daripada kata akar tun yang boleh dikesan penggunaan kata dalam bahasa Jawa iaitu tuntun, dalam bahasa Tagalog disebut tonton yang diucapkan dalam aturan yang tertentu (R.O.Winstedt, 1992). Dalam masyarakat Sunda, pantun bermaksud satu cerita (karangan) panjang berirama yang dinyanyikan dengan iringan muzik. Manakala dalam masyarakat Melayu pula, pantun bererti kuantrain, iaitu puisi yang tersusun dalam struktur empat baris serangkap.

 

Pantun merupakan karya asli ciptaan masyarakat Melayu di Nusantara, khususnya dalam kalangan masyarakat Jawa kuno, Sunda, Tagalog dan Melayu. Pantun yang dimaksudkan ini pula mempunyai strukturnya yang khusus dan berirama.

Pantun merupakan kelompok karya puisi tradisional warisan asli masyarakat Melayu dan merupakan puisi Melayu yang paling popular berbanding dengan jenis-jenis puisi tradisional Melayu lain. Populariti pantun melewati zaman tradisionalnya, malah hadir dalam masyarakat Melayu moden dengan penerusan dari aspek tema dan fungsi. Dari aspek penyebaran, memperlihatkan perubahan yang lebih besar, apabila pantun sudah diperluaskan daripada tradisi lisan, tulisan dan kemudiannya dalam bentuk biasan ekoran perkembangan era siber.

 

Pantun dapat dikelaskan berdasarkan kepada bentuk/struktur, tema/isi, fungsi dan penyebarannya. Daripada pengkelasan inilah maka timbullah apa yang disebut pantun dua kerat, empat kerat, enam kerat, lapan kerat dan sebagainya. Dari segi tema pula muncullah jenis-jenis pantun seperti pantun nasihat, pantun jenaka, pantun budi dan sebagainya. Pengkelasan dari segi tema dan isi pantun boleh melahirkan penglompokan pantun yang lebih sistematik. Pantun Melayu tradisional telah dikelaskan kepada beberapa bahagian iaitu:

 

 • Pantun Kanak-Kanak
 • Pantun Cinta dan Kasih Sayang
 • Telatah dan Cara Hidup Masyarakat
 • Pantun Teka-teki
 • Pantun Puji-pujian / Sambutan
 • Pantun Nasihat, Agama dan Adat
 • Pantun Naratif / Cerita

 

 

 

Site Specification

 

Dari segi spesifikasi laman web yang dicadangkan dalam proses rekabentuk antaramuka pula dengan menekankan aspek penghasilan antaramuka pengguna, pemilihan butang atau ikon kawalan, penetapan ciri-ciri teks, grafik dan audio. Aspek-aspek ini perlulah bersesuaian dengan pengguna sasaran dan terdapatnya konsep keseimbangan. Perlu diketahui dalam prinsip membuat rekaan laman web yang baik terdapat beberapa perkara yang perlu diambil kira terutamanya pandangan pengguna pada maklumat yang terpapar pada skrin. Unit pelayaran iaitu hubungan antara maklumat utama dengan maklumat sampingan (The unit of navigation) dan butang navigasi juga harus bersifat mesra pengguna iaitu dapat memudahkan pengguna untuk melayari laman tersebut.

 

Pembahagian kedudukan skrin merupakan elemen yang perlu diberi perhatian. Skrin selalunya terbahagi kepada kawasan kandungan dan kawasan navigasi dan laman web ini menggunakan dua pertiga (2/3) untuk kandungan dan satu pertiga (1/3) untuk navigasi dan menu.

 

Terdapat juga konsep keseimbangan dan perspektif dalam laman web ini. Keseimbangan pada skrin merujuk kepada pengagihan nilai optikal (keupayaan elemen untuk menarik mata pengguna) dan perspektif pula menyediakan mata pengguna dengan posisi-posisi relatif sesuatu elemen pada skrin untuk menghalang skrin tersebut daripada menjadi ‘mendatar’. Laman web ini mempunyai perspektif belakang (untuk elemen yang kurang memerlukan fokus pengguna) dan perspektif hadapan (untuk elemen yang memerlukan lebih fokus daripada pengguna).

 

Laman web ini turut menggunakan strategi pengumpulan yang baik dimana maklumat yang berkaitan dikumpulkan di dalam beberapa buah kotak yang berada dibawah. Tajuk setiap seksyen (menu utama) diletakkan di bahagian yang sama iaitu bahagian atas. Penggunaan panel navigasi yang diletakkan di tempat yang konsisten di atas skrin dapat memudahkan pengguna melihatnya dengan segera dan menghubungkaitkan fungsi-fungsinya tanpa banyak masalah.

 

Dari segi penggunaan teks (font), pemilihan dibuat dengan mengambil kira aspek warna teks, saiz, jenis teks (font) dan jarak di antara setiap baris teks agar bersesuaian dengan sasaran pengguna mahupun konsep yang digunakan. Ini kerana teks merupakan salah satu elemen yang penting dalam merekabentuk sesebuah laman web. Teks membenarkan maklumat disampaikan kepada pengguna dengan berkesan dan lengkap, namun begitu antaramuka yang terlalu padat dengan teks akan menyebabkan pengguna merasa cepat bosan. Penggunaan grafik atau elemen lain bagi menggantikan elemen-elemen teks dapat digunakan. Dalam laman web ini, beberapa jenis teks (font) akan digunakan seperti Georgia, Monotype Corsiva, dan Arial.

 

Penggunaan audio atau bunyi juga memainkan peranan yang penting dalam menarik perhatian para pengguna. Audio atau bunyi lazimnya digunakan untuk memainkan suara, muzik atau kesan latar kepada laman web. Audio latar belakang yang bersesuaian dengan konsep akan dapat mengekalkan para pengguna untuk terus melayari laman web tersebut. Kawalan untuk audio juga dimasukkan agar para pengguna dapat mengawal dan menggunakannya dengan senang. Dalam laman web ini, berdasarkan konsep pantun warisan Melayu, penggunaan audio/muzik irama tradisional akan digunakan seperti lagu Pantun Budi nyanyian Tan Sri Dato` S.M. Salim dan lagu Fatwa Pujangga nyanyian Aisyah akan meninggalkan kesan dalam hati para pengguna. Kesan Latar juga dimasukkan dalam laman web ini seperti penggunaan muzik Kitaro dan alunan seruling dari Mohram.

 

Dari segi penggunaan elemen grafik pula, ia mampu menarik minat para pengguna dan penglihatan mereka tidak tertumpu ke arah teks (font) sahaja yang akan dapat membosankan para pengguna. Dalam laman web ini, penggunaan grafik tidaklah terlampau banyak kerana ianya lebih tertumpu kepada isi kandungan (content) yang ingin disampaikan kepada pengguna.

 

Elemen warna memastikan peranan yang penting bagi menarik minat para pengguna untuk terus melayari sesebuah laman web. Warna yang digunakan perlulah bersesuaian dengan citarasa, peringkat umur dan konsep laman web dan bagi tulisan pula, warna yang bersesuaian digunakan bagi memudahkan pengguna membacanya serta focus pada apa yang dilihat. Latar belakang laman web ini menggunakan pelbagai warna warisan seperti hijau, coklat dan hitam serta mempunyai kesesuaian warna antara elemen-elemen yang digunakan. Penggunaan warna yang terlalu ekstrim dielakkan kerana akan menganggu tumpuan pengguna terhadap maklumat yang dicapai. Menurut Patrizia Nanni, (2004) warna boleh menggambarkan kekecewaan atau kegembiraan mengikut siapa yang menggunakannya. Tambahnya lagi keberkesanan penggunaan warna boleh mewujudkan komunikasi dan aspek estetika kepada perisian yang dibina dan secara tidak langsung mewujudkan kepuasan pengguna. Penggunaan warna warna adalah satu cara untuk menaikkan emosi para pengguna.

 

Ruang putih yang ada pada laman web juga perlu dititikberatkan. Ia merujuk kepada jumlah ruang putih yang diperuntukkan di antara teks dan grafik pada sesuatu muka surat. Lebih banyak ruang putih di antara teks dan grafik, lebih mudah tumpuan yang boleh diberikan oleh pengguna. Ruang putih sepatutnya digunakan juga untuk mengarah perhatian ke titik fokus sesuatu skrin.

 

Nilai-nilai keindahan yang terdapat pada sesebuah laman web membuatkan pandangan pengguna akan terus tertumpu pada layar skrin. Nilai keindahan seperti keseragaman bentuk, warna, gaya teks dan tema aplikasi dapat memikat hati para pengguna.

 

 

Developer

 

Dalam menjayakan laman web ini, saya menggunakan sepenuhnya pengetahuan yang saya ada dalam proses penghasilan antaramuka pengguna, pemilihan butang atau ikon kawalan, penetapan ciri-ciri teks, grafik dan audio. Namun begitu, terdapat beberapa orang rakan yang turut sama menyumbang bahan dan berkongsi idea tentang konsep ini. Mereka banyak membantu saya dalam menyediakan dan mengumpul maklumat serta berkongsi ilmu tentang apa yang dipelajari semasa di dalam dan di luar kelas.

 • Pereka Grafik : Yati Yula
 • Penata Audio : Yati Yula, Nurizzah
 • Pengumpul Bahan : Yati Yula, Nurizzah, Fellaz
 • Ilustrasi Photoshop : Yati Yula
 • Pengaudit : Yati Yula

 

Rationale or Focus

 

Kandungan yang terdapat dalam laman web “Pantun Warisan Melayu” adalah seperti koleksi pantun iaitu beberapa jenis pantun seperti pantun cinta, pantun nasihat, pantun budi dan lain-lain. Turut terdapat dalam laman web ini ialah ruangan berbalas pantun diantara para pengguna dan ruangan artikel tentang pantun.

 

Dalam koleksi pantun yang disediakan, beberapa buah pantun dalam pelbagai jenis telah disediakan untuk para pengguna sebagai contoh pantun kanak-kanak, pantun teka-teki, pantun adat dan cara hidup masyarakat, pantun kasih sayang, pantun puji-pujian, pantun agama dan pantun naratif. Pantun-pantun ini kebanyakkan diwarisi turun-temurun dari satu generasi ke generasi yang lain. Matlamat utama laman web ini adalah supaya koleksi pantun yang disediakan dapat menambahkan lagi pengetahuan yang ada tentang pantun dan dapat dijadikan sebagai panduan sama ada untuk tujuan pengajaran mahupun pembelajaran.

 

Selain itu, dalam ruangan berbalas pantun pula, para pengguna bebas untuk ‘menjual’ dan ‘membeli’ pantun dari pengguna lain. Melalui ruangan ini, dapat dilihat para pengguna menghasilkan pantun sendiri sekaligus dapat menggalakkan pemikiran yang kreatif dan kritis serta meningkatkan kemahiran kreativiti. Ruangan ini juga dapat membantu para pengguna untuk meluahkan perasaan / rasa hati dan seterusnya mendapat tindakbalas yang berguna dari para pengguna yang lain. Dan ini sekaligus dapat meningkatkan kemahiran masyarakat dalam penguasaan dan penggunaan pantun.

 

Dalam ruangan artikel tentang pantun pula terdapat beberapa artikel yang akan dimasukkan / di’upload’ dari semasa ke semasa sama ada oleh pereka laman web mahupun oleh pengguna yang telah mendaftarkan diri sebagai ahli laman web tersebut. Antara artikel yang dimasukkan seperti Pengkelasan Pantun, Peranan Pantun Dalam Kehidupan, Rakaman Pemikiran Dalam Kapsul Bahasa Berirama, Bengkel Pantun dan sebagainya. Ini dapat memberikan lebih informasi dan meningkatkan lagi pemahaman kepada para pengguna.

 

 

Main Elements Outline

 

Diantara sifat utama yang terdapat dalam laman web ini adalah Antara ciri-ciri yang ingin ditonjolkan melalui laman web ini adalah masyarakat menyanjung tinggi warisan Melayu. Masyarakat juga terutamanya generasi muda tidak lupa akan puisi Melayu tradisional ini sekaligus aka mempraktikkan dalam kehidupan seharian. Tidak dapat dinafikan bahawa kebanyakan generasi muda sekarang mengambil mudah dalam memperjuangkan warisan Melayu dan terdapat segelintir daripada mereka yang langsung tidak tahu kewujudan pantun warisan Melayu. Disinilah laman web ini memainkan peranan dimana kandungan yang terkandung di dalamnya dapat memberikan sedikit-sebanyak ilmu pengetahuan tentang pantun. Selain itu, hubungan silaturrahim diantara para pengguna akan terbentuk apabila mereka saling berbalas pantun, berkongsi artikel dan meluahkan perasaan.

 

 

Target Audience

 

Sasaran utama pengguna laman web ini adalah generasi muda iaitu sebilangannya golongan remaja yang masih menuntut di alam persekolahan mahupun alam kampus. Berdasarkan peringkat umur secara tidak langsung, generasi muda terutamanya golongan remaja yang masih bersekolah mempunyai pengetahuan yang sedikit mengenai warisan Melayu ini. Bagi remaja yang menuntut di alam kampus pula, laman web ini dapat membantu mereka (terutamanya yang mengambil jurusan kesusasteraan melayu) dalam menyiapkan tugasan tentang pantun. Oleh itu, isi kandungan laman web tersebut lebih fokus kepada koleksi pantun, berbalas pantun dan artikel berkaitan pantun.

 

Golongan kanak-kanak dan dewasa juga merupakan sasaran pengguna laman web ini. Bagi golongan kanak-kanak, mereka haruslah didedahkan dengan penggunaan pantun pada peringkat awal (dengan pemerhatian ibu bapa / penjaga) agar mereka dapat mengenal warisan Melayu dan mengamalkannya kelak.

 

 

Limiting factors

 

Dalam mereka bentuk sesebuah laman web, terdapat beberapa masalah yang sememangnya tidak boleh dielakkan. Salah satunya berpunca dari diri sendiri. Kekurangan idea merupakan penghalang utama, namun begitu dengan adanya sumbangan buah fikiran daripada beberapa orang rakan, hal ini dapat diatasi.

 

Kekangan masa turut dijadikan faktor. Kekurangan masa mungkin akan mencacatkan sesebuah rekaan laman web tersebut. Dalam proses rekabentuk antaramuka, penekanan terhadap aspek penghasilan antaramuka pengguna, pemilihan butang atau ikon kawalan, penetapan ciri-ciri teks, grafik dan audio menjadikan seseorang pereka memerlukan masa yang lama untuk menyempurnakan laman web.

 

Secara amnya, laman web yang ingin dihasilkan ialah Puisi Melayu Tradisional yang terdapat pelbagai jenis, namun berdasarkan kesedaran bahawa amat perlu seseorang pengguna diperkenalkan dengan sejarah, jenis-jenis dan tokoh-tokoh, ini membuatkan saya untuk menspesifikasikan idea saya. Saya memilih untuk membuat Pantun Warisan Melayu iaitu salah satu cabang kategori yang terdapat di bawah Puisi Melayu Tradisional.

 

————————————————————————————————————————

cover-depan

cover-cd

menu-utama

hubungi-kami

Antara contoh yang telah dihasilkan

Comments (2) »

Rancangan Pengajaran Harian Pendidikan Seni Visual

Kursus : Metodologi Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni

Tugasan : Microteaching (Pendidikan Seni Visual)

Hasilkan sebuah Rancangan Pengajaran Harian Pendidikan Seni Visual

————————————————————————————————————–

Rancangan Pengajaran Harian Pendidikan Seni Visual

Tajuk : Arca (Tingkatan 4)

1

24

41

5

6

71

8

——————————————————————————————————————-

Contoh Hasil Kerja Pelajar

arca-depan

arca-belakang

arca-kanan

arca-kiri

dscn1188

Comments (23) »

LAB TASK 2 : ID

Slide 1

TASK 2 : INTERACTIVE DESIGN

 • Sketch for the web page and build a template for the page layout.

 • Develop one page of resume in Dreamweaver. Include information such as your name, phone number, email address, home page URL, desired position, education, experience and technical skills. Use appropriate font and background color for your web site.

—————————————————————————————-

My Resume

background

Leave a comment »

Laman Web : Faculty of Art and Music

Kursus : Interface Design

Task : Membuat Laman web untuk Fakulti Seni dan Muzik, Universiti Pendidikan Sultan Idris

Software :

 • Adobe Photoshop
 • Adobe Illustrator
 • Macromedia Dreamweaver

————————————————————

My Web Site : Faculty of Art & Music

By : Yati Yula

main-page

about-us

programmes

rnd

for-staff

for-students

news-and-events

faq

Leave a comment »

Seni : Kenneth M. Lansing

Struktur Kurikulum Pendidikan Seni Oleh Kenneth M. Lansing

Kenneth M. Lansing merupakan penulis yang banyak menghuraikan pandangan yang berhubung dengan pembinaan kurikulum Pendidikan Seni. Pandangannya ini ditulis dalam buku yang bertajuk ‘Art, Artist and Art Education (1971).

Menerusi buku Art, Artist and Art Education oleh Knneth M. Lansing, ia menghuraikan tentang pembinaan kurikulum Pendidikan Seni yang meliputi matlamat am, matlamat khusus, objektif serta pendekatan yang sepatutnya digunakan oleh pembuat dan perancang kurikulum.

Matlamat Umum Knneth M. Lansing

Matlamat utama Pendidikan Seni oleh Knneth M. Lansing boleh dibahagikan kepada dua iaitu untuk menghasilkan penggiat seni (artis) dan penghayat seni (connoiseurs) yang berpengetahuan serta mempunyai kemahiran untuk menginteprestasi dan menilai serta berkemampuan untuk mentafsir dan berkomunikasi tentang pengertian pengalaman menerusi hasilan tampak dalam kehidupan.

Kandungan seni amat luas. Bagi yang berbakat dan berkeupayaan menguasai bidang-bidang tertentu akan menjadi seorang penggiat seni sementara yang lainnya masih boleh melibatkan diri iaitu sebagai penghayat seni.

Matlamat Khusus Knneth M. Lansing

Matlamat khususnya pula menjelaskan bahawa ia dapat mempertingkatkan pengetahuan seni seseorang itu, mempertingkatkan kesedaran dan sikap terhadap seni serta memperkembangkan potensi dalam berkarya. Knneth M. Lansing juga menjelaskan perkaitan matlamatnya dengan aspek perkembangan kognitif, afektif dan psikomotor. Ketiga-tiga matlamat ini dinyatakan sebagai struktur pengetahuan seni.

Struktur Pembentukan Kurikulum Pendidikan Seni

Dalam aspek pembentukan kurikulum, Knneth M. Lansing memberikan tumpuan terhadap tiga struktur:

 • struktur pengetahuan (kognitif),
 • struktur sikap (afektif) dan
 • struktur kemahiran (psikomotor).

Ketiga-tiga struktur ini merupakan domain yang penting dalam pembentukan kurikulum.

A. Kognitif

Domain kognitif ini adalah berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Ia mempunyai keupayaan mental untuk mentafsir, mengaplikasi ilmu pengetahuan. Terdapat lima jenis keupayaan pengetahuan yang harus dikuasai iaitu:

a. Sejarah Seni – merangkumi penghayatan seni, menikmati seni dan ada ilmu mengenai sejarah seni.

 1. Ilmu tentang kehidupan – melihat kepada latarbelakang dan kehidupannya, pengalamannya menjana dan menggarap ilmu.
 2. Gubahan – menyusun unsur seni, prinsip, disiplin Pendidikan Seni, bahasa tampak, pengalaman dan pengetahuan sedia ada.
 3. Prosedur – proses berfikir, mengolah, mengaplikasi teknik dan menghasilkan dengan menggunakan ilmu yang diberi secara tersusun.
 4. Estetika – pengolahan estetika dan pengalaman estetika itu.

B. Afektif

Domain afektif ini adalah berkaitan dengan struktur sikap. Ia merupakan luahan emosi, perasaan, etika dan nilai dalam diri individu yang disokong oleh diri, keluarga, masyarakat dan persekitarannya. Dan empat sikap yang seharusnya ada adalah seperti di bawah:

 1. Sedia – sedia bekerja keras, meningkatkan keupayaan kreativiti, sedia berubah dan mengubah.
 2. Yakin – yakin kepada potensi individu, kebolehan menghasil, menilai, pernyataan yang menunjukkan penguasaan ilmu tampak.
 3. Minat – berminat menimba ilmu, menitikberatkan nilai dan motivasi.
 4. Berfikiran terbuka – terhadap perbezaan gaya, bentuk, idea dan tema yang membawa kepada perluasan ilmu.

C. Psikomotor.

Domain psikomotor ini merupakan struktur pergerakan dan kemahiran yang perlu dikuasai. Ia merupakan keupayaan perlakuan:

 • gerak kinestetik,
 • koordinasi
 • (ilmu dan pengalaman yang diluahkan) melalui kerja tangan. Struktur pergerakan ini adalah bertujuan bagi :

a. Mempertingkatkan kemahiran koordinasi mata dan tangan.

b. Mempertingkatkan kemahiran manipulasi media.

Kesimpulan

Melalui kesemua domain di atas, pelajar bukan sahaja mempunyai tahap intelektual yang tinggi malah mempunyai ketinggian nilai, minat, sikap, penghargaan nilai, mempunyai tahap emosi yang diingini dan pelajar juga mampu membuat pernyataan, etika dan estetika yang diharapkan terhadap penghasilan seni melalui sesuatu aktiviti. Ia juga dapat menunjukkan kemahiran memanipulasi bahan dan peralatan seni secara lebih efisyen.

Untuk itu potensi semulajadi pelajar dapat dikembangkan dengan menekankan struktur ilmu yang dilihat melalui tiga domain utama iaitu kognitif, afektif dan psikomotor. Kemahiran ini perlu dilaksanakan secara berterusan berpandukan garis panduan yang ditetapkan. Dan huraian kesemua domain tersebut akan dijustifikasikan untuk memperlihatkan kesesuaiannya dengan Kurikulum Pendidikan Seni di negara kita.

Comments (1) »

Dicipline Based Art Education

Pendidikan Seni Berasaskan Disiplin ( DBAE )

DBAE adalah ringkasan kepada “ Dicipline Based Art Education “. DBAE ini diasaskan melalui empat disiplin seni iaitu Disiplin Sejarah Seni, Disiplin Kritikan Seni, Disiplin Estetik Seni dan Penghasilan Karya atau Produk.

 1. Disiplin Sejarah Seni

Disiplin ini memusatkan pembelajaran mengenai artis dan sumbangan aktiviti seni terhadap perkembangan peradaban seni serta pengaruhnya terhadap tamadun dan budaya bangsa. Terdapat beberapa aspek dan peringkat pembelajaran sejarah seni iaitu:

 1. Belajar tentang sejarah perkembangan penghasilan seni dan peningkatan pencapaian nilai artistik melalui sejarah pergerakan aliran gaya seni.
 2. Menganalisa karya-karya seni masa lampau yang mendapat pengiktirafan masyarakat serta dapat dijadikan sebagai bahan rujukan atau sumber pengetahuan dan pengalaman bagi generasi masa kini dan akan datang.
 3. Menyelidik dan mengkaji karya untuk mengesan asal-usul, kesan terhadap aliran seni dan artis serta mencari makna serta pengertian.
 4. Mengukur dan menilai serta memahami karya seni dalam konteks yang luas.

 1. Disiplin Kritikan Seni

Seni terbentuk dari unsur-unsur yang saling melengkapi dan digubah berlandaskan prinsip sehingga dapat diiktiraf sebagai suatu hasil seni. Disiplin kritikan seni menumpukan perhatian kepada penekanan kandungan mengenai persepsi,diskripsi, analisa, interprestasi dan penilaian terhadap sesebuah karya atau produk seni.

Pengalaman mengenai disiplin ini akan dapat dicapai melalui aktiviti pemerhatian, penganalisaan dan penilaian karya seni serta faktor-faktor yang berkaitan dengannya.

Pengetahuan mengenai disiplin ini juga boleh dihasilkan melalui peningkatan kefahaman melalui pembacaan, penulisan, komentar yang sering diperbincangkan atau diulas oleh pengkritik seni, artis, pemerhati seni, budayawan dan sejarawan.

Terdapat 3 komponen asas dalam membuat kritikan iaitu apa (memerlukan persepsi dan diskripsi), makna (analisis atau interprestasi) dan penilaian (pertimbangan dan penilaian).

Kritikan seni juga melibatkan aktiviti pengamatan dan pemerhatian yang teliti tentang sesuatu karya seni. Ia merupakan keupayaan pemerhati untuk menilai, membanding dan membeza antara karya dengan mengambil kira pertimbangan terhadap semua aspek.

Selain daripada itu ia membicarakan tentang tindakbalas dan persepsi orang lain atau audien juga masyarakat terhadap seni.

 1. Disiplin Estetik

Perbincangan mengenai estetik memerlukan kefahaman dan penguasaan laras bahasa tampak. Perbincangan boleh melibatkan pelbagai faktor dalam aspek antropologi, falsafah, sosiologi, psikologi dan sifat semulajadi seni.

Pelajar diminta membicarakan definisi dan ciri-ciri signifikan mengenai seni melalui disiplin ini.

Disiplin ini membantu pelajar membuat asas-asas penilaian sehingga mampu membuat pertimbangan mengenai seni.

Pengetahuan estetik membantu pelajar membuat apresiasi tentang keindahan, keunikan atau kesalahan yang wujud pada hasil seni melalui pelbagai pengalaman estetik.

 1. Disiplin Penghasilan Produk

Dalam disiplin penghasilan produk seni ianya lebih menegaskan kepada tatacara, kaedah dan proses menghasilkan karya atau produk seni.

Disiplin ini memerlukan pendidik menegaskan tentang penggunaan langkah-langkah artistik dan proses kreativiti sebagai langkah penghasilan karya.

Seni untuk pernyataan diri (ekspresif) memerlukan pelajar melalui beberapa peringkat pembelajaran kajian dan penerokaan untuk mewujudkan pengalaman iaitu:

· pengalaman dan penyesuaian dengan menggunakan pelbagai alatan, bahan, proses dan teknik.

· Mempelajari dari pengalaman sejarah dan warisan iaitu cara artis atau pandai tukang menggunakan alatan, bahan dan teknik pembuatan serta sikap dan nilai budaya kerja mereka.

· Membina dan memperkembangkan kualiti sahsiah yang diperlukan untuk mencapai kejayaan seperti tekun, sabar, dedikasi, cermat, teratur serta berkeupayaan menilai diri dari segi artis atau budaya.

· Belajar melahirkan pernyataan diri akibat dorongan emosi, perasaan dan pemikiran melalui bentuk-bentuk tampak.

· Memahami faktor-faktor motivasi melalui peranan artis atau pandai tukang mengenai kehidupan serta sumbangannya kepada masyarakat dan budaya.

Menghargai sumbangan artis dalam proses mempelajari dan mendapatkan pengalaman artistik iaitu kaedah yang dapat mengaplikasikan asas seni reka dan organisasi rekaan bagi menjana idea.

Leave a comment »